Speakers

HOME>>Speakers

Organizing Committee

Organizing Chair person

Dr.Saravanan Lakshmanan

Read More

Organizing Co Chair person

Dr.Mahalakshmi Saravanan

Read More

Our Special Guests

Dr.Kamini Rao

Dr.Hrishikesh Pai

Dr.Mamta Deenadayal

Dr.N.Sanjeeva Reddy

Dr.Kamala Selvaraj

Dr.N.Sanjeev Reddy

Dr.S.Arulrhaj

Dr.K.Vijayakumar

Dr.LP.Thangavelu

Dr.K.Prakasam

Dr.JA.Jayalal

Dr.RVS.Surendran

Dr.T.Senthamil Pari

Dr.M.Balasubramanian

Dr.T.Senthamil Pari

Dr.TN.Ravishankar

Our Speakers

Lectures by eminent International/National Speakers

Dr.Kamini Rao

Dr.Hrishikesh Pai

Dr.Mamta Deenadayal

Dr.N.Sanjeeva Reddy

Prof Krzysztof Jan lukaszuk

Dr.Saravanan Lakshmanan

Dr.Mahalakshmi Saravanan

Dr.Priya Selvaraj

Dr.Sujatha

Dr.Aarthi Deenadayal

Dr.Priya Dharshini

Dr Kedar

Dr Sachin Nichite

Dr.Kundavishankar

Rishin Sura

Hari Ramasubramanian

Dr.Ashok

Dr.Gayatri

Dr Anand

Dr.Archana Ambujan

Dr.D.Ramesh-Raja

Dr.P.Surya

Dr. Madhavan Jagadeesan

Dr PRAMYA NANJUNDAN

Mr. Sooraj Ratnakumar

Dr Kritika Devi

Dr.Anuradha Pichumani

Dr Shabeena Shaikh

Dr. Devamani Pandian

DR. SUDHA RAMAKRISHNAN

Dr. Viveka